Dobrovolnické centrum, z.s,

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktualizováno 24.5.2021

 

NÁŠ PŘÍSTUP K OCHRANĚ VAŠEHO SOUKROMÍ


DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, Z.S., JAKO SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


ROZSAH NÁMI PROVÁDĚNÉHO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Rozsah Vašich osobních dat, která budeme zpracovávat, záleží na tom, které naše služby se rozhodnete využívat a jaká zvolíte jejich nastavení. Ke zpracování Vašich dat dochází v následujících situacích:

Procházíte náš web

Kontaktujete nás skrz formulář nebo e-mail

Zaregistrujete se do našeho rozhraní DCUL on Sinch

Používáte rozhraní DCUL on Sinch a vyplňujete do něj informace o sobě

Účastníte se našich akcí

Odebíráte e-mailové novinky


DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ


PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ
Zpracování Vašich osobních údajů je zákonné, jen pokud se opírá o některý z právních důvodů uvedených v evropském nařízení známém jako GDPR. Naše zpracování se opírá o tyto důvody: 

Plnění smlouvy
To se týká případů zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s vedením uživatelského účtu v rozhraní DCUL on Sinch, přidělováním práce na základě dobrovolnické či jiné smlouvy, zajišťováním účasti na akcích či jinými činnostmi, jejichž podkladem je příslušná smlouva.

Plnění právní povinnosti DCUL
Tento důvod se uplatní tam, kde povinnost zpracovávat určité osobní údaje stanoví Dobrovolnickému centru, z.s přímo zákon či jiný závazný právní předpis nebo smlouva s poskytovatelem dotace či grantu.

Oprávněné zájmy správce
Našimi oprávněnými zájmy je například shromažďovat data o návštěvnosti a používání našich online služeb pro účely jejich zkvalitnění, užívat data pro účely budování dobrého jména DCUL (například informování o proběhlých akcích, zpracování materiálů apod.) nebo uchovávat údaje pro účely vymáhání případných nároků včetně těch uplatněných jiným subjektem než námi.

Souhlas subjektu údajů
Váš souhlas potřebujeme v situacích, kdy se neuplatní žádný z výše uvedených právních titulů. Pokud bychom chtěli použít Vaše údaje v souvislosti s vlastní propagací, potřebujeme k tomu Váš souhlas. Stejně tak Váš souhlas potřebujeme k tomu, abychom Vám zasílali na email novinky.
Udělený souhlas můžete kdykoli snadným způsobem odvolat – stačí napsat na info@dcul.eu a informovat nás, že svůj souhlas berete zpět.

 

NAŠI ZPRACOVATELÉ


VAŠE PRÁVA A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ


NASTAVENÍ COOKIES


ZÁSADY MAILINGU


PLATNOST TĚCHTO ZÁSAD